פתרונות

בניית אסטרטגיית
השקעה

התאמה מלאה למטרותיך, לצרכיך ולתנאי השוק המשתנים

ישנם מאות מכשירי השקעה אפשריים. איזה מהם יניבו את התשואות ואת רמת הביטחון הגבוהה ביותר עבורך? התשובה משתנה בהתאם לצרכים, המטרות והמאפיינים שלך, וגם בהתאם לנסיבות השוק המשתנות. כדי להגן על ההון שלך בכל רגע נתון, אנחנו ברוזטה השקעות נוקטים בגישת התכנון הנושם: מצד אחד בניית אסטרטגיה לטווח ארוך, מצד שני התאמה מלאה לצרכים הדינאמיים ולתנאי השוק משתנים.

כיצד נבנה עבורך את אסטרטגיית ההשקעה?

תכנון פיננסי

מיפוי עומק של המקורות הפיננסיים ומאפייניהם השונים (כגון מידת הנזילות), לצורך בחינת אפיקי השקעה רלוונטיים

הצבת מטרות

מהן המטרות האישיות והמשפחתיות לזמן הקרוב? לעשר? עשרים? שלושים השנים הבאות? המומחים של רוזטה השקעות יבנו את אסטרטגיית ההשקעה לאור מטרות אלו

איתור הזדמנויות השקעה

לאורך השנים בנינו רשת מומחים בינלאומית המגיעה למגוון רחב של אפיקי השקעה בכל רחבי הגלובוס, ומסייעת לאיתור הזדמנויות ייחודיות.

הקצאת נכסים

לצורך ביצוע השקעה מושכלת והגדלת רמת הוודאות, תיערך בדיקת עומק של כל נכס ונכס בארץ ובחו"ל בעזרת רשת המומחים הבינלאומית של רוזטה השקעות.

ניטור ומעקב אקטיבי

תגובה מהירה להתרחשויות באמצעות ניהול קשר שוטף עם גופי ההשקעה השונים, מפגישות תקופתיות עם מנהלי הקרנות וחיפוש אקטיבי אחר חריגות – ועד חברות במועצת המנהלים במסגרת חלק מהשקעות
ה- Private Equity.

כל אלו יובילו לשימור ההון המשפחתי ולהגדלת פוטנציאל התשואה.