הפתרונות

השקעות בחברות פרטיות

השקעה בחברות פרטיות
גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות הסגורות בפני הקהל הרחב ואינן נסחרות בבורסה

אנחנו ברוזטה מבינים שישנן הזדמנויות השקעה רבות, שמשיקולים שונים כמו רגולציה ובירוקרטיה אינן נסחרות בבורסה. תובנה זו פותחת עבור לקוחות רוזטה צוהר לעולם שלם של השקעות בחברות פרטיות, שאינו נגיש לקהל הרחב

באיזה חברות מדובר?

השקעה ישירה בחברות

השקעה בחברות המצויות בשלבי ה- late stage, לאחר ביצוע בדיקות מעמיקות. בחלק מהמקרים, מומחי רוזטה חברים במועצת המנהלים, מעורבים באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות ומייצגים את האינטרסים של המשקיעים.

השקעות פרייבט אקוויטי

השקעה בקרנות הפרייבט אקוויטי המובילות בתחומן בארץ ובעולם.

מנעד רחב של אפשרויות השקעה

השקעה בחברות מתחומי הרפואה, המדיה, הטכנולוגיה, התשתיות ועוד.

גם לאחר ביצוע ההשקעה, נבצע ניטור ומעקב אקטיבי לצורך השאת תשואה מיטבית ונטרול סיכונים אפשריים בזמן אמת.