הפתרונות

מיסים, פנסיה
ועושר בן דורי

מיסים, פנסיה ועושר בין דורי
התייחסות מקיפה לכלל ההיבטים המשפיעים על ניהול העושר המשפחתי.

כדי להגן על ההון המשפחתי ולנהל אותו בצורה יעילה, אנחנו ברוזטה השקעות מתייחסים למעטפת רחבה של שיקולים, מעבר לניהול תיק ההשקעות: משיקולי מס בבחירת אפיקי ההשקעה השונים – ועד אופן חלוקת הנכסים לדור הבא.

מה כוללת המעטפת המקיפה?

תכנון היבטים אישים

חשיבה משותפת בנושאים הדורשים תשומת לב מיוחדת: צרכים הנגזרים מרצונות, ערכים ומבנה המשפחה, נושאים רגשיים ונושאים בעלי השלכה כלכלית לצורך תכנון כולל של ההשקעות ופירות ההשקעה

ייעוץ מס

בחירת אפיקי ההשקעה השונים, תוך התחשבות בהיבטי המס המאפיינים כל אפיק

תכנון צוואות וירושות

ניהול התהליך עבורך, בעזרת רשת מומחים ובעזרת שקלול ההיבטים המשפטיים, הפיננסיים והמשפחתיים.

תכנון פרישה

יצירת ביטחון כלכלי לימי הפרישה, באמצעות ביצוע פעולות בהווה, לרבות בחינת התכניות הפנסיוניות והצבת מטרות ומימושן בעזרת בניית אסטרטגית ההשקעה (קישור לדף בניית אסטרטגית השקעה).

המעטפת הרחבה של רוזטה השקעות תאפשר לך לשמור על ההון המשפחתי על שלל היבטיו, עכשיו ובעתיד.