הפתרונות

קשרי בנקים

קשרי בנקים
גיוס ההכרות עם המערכות הבנקאיות מבפנים, לצורך הגדלת רווחיות ההשקעה וחתירה לחיסכון אפשרי בעלויות.

בחירת הבנקים בהם מתנהלים החשבונות וניהול הקשרים השוטפים עמם, משפיעים באופן ישיר על ביצועי התיק ועל אופן הקצאת הנכסים. כך למשל בנקים שונים נבדלים זה מזה בגובה העמלות ובמכשירי ההשקעה השונים העומדים לרשותך.
הניסיון הניהולי שצברנו בשורה של תפקידי מפתח במערכת הבנקאית, לצד הקשרים שטווינו לאורך השנים, מובילים לחיסכון בעמלות ולהגדלת אפשרויות ההשקעה העומדות לרשותך בבנקים השונים.

כיצד קשרי הבנקים שלנו משרתים אתכם?

שיקולי מס ורגולציה

בחירת בנקים בארץ ובחו"ל, בהתאם לשיקולי המס והרגולציה.

בחירת מכשירי השקעה

בחירת הבנקים בהתאם למכשירי ההשקעה הרלוונטיים עבורך.

פתרונות מימון

התאמה מלאה של הפתרון והבנק ללקוח, הן ברמת פעילות השקעות והן ברמת הפעילות העסקית.

חיסכון בעמלות

ההכרות שלנו עם מערכות בנקאיות בארץ ובחו"ל, מאפשרת לתמרן בין הבנקים השונים ולחסוך בעמלות

לצד הסיוע בבחירת הבנקים, נסייע לך בניהול הקשר השוטף עם הבנק לצורך קבלת סל השירותים הטובים ביותר לאורך זמן.