השקעות בעולם כאוטי: ההזדמנות שבחוסר הוודאות

השקעות בעולם כאוטי: ההזדמנות שבחוסר הוודאות

28/08/2021

״משקיע מקצועי ומנוסה בעל יכולת וגמישות מחשבה יבקש לנצל את אי הוודאות והכאוס ולא להתחבא מפניהם…״